Quattrozampeinfiera - SPECIAL SHOW

Seguici su Facebook Seguici su Youtube Seguici su Instagram Seguici su Linkedin Seguici su Telegram Seguici su Tiktok

 

Buono sconto
Buono sconto Torino

SPECIAL SHOW

Programma SPECIAL SHOW

Giudice e insegnante Hirtia Solaro
Sabato, 24 e domenica, 25 febbraio 2024

10.30 RADUNO BARBONI

11.30 RADUNO MALTESI

12.30 RADUNO YORKSHIRE

13.30 RADUNO SHIHTZU

14.30 RADUNO POMERANIA

15.30 MEETING E SEMINARIO PELO LUNGO

16.30 BEST IN SHOW

Buono sconto
Buono sconto Torino